Agenda

Jaarplan SMO seizoen 2018-2019

1-8-2018: Deadline afmelden leerlingen seizoen 2018-2019
2-11-2018: Aanvang theorieles A&B
30-11-2018: SMO Bestuur en Leerlingencoördinatoren overleg
1-12-2018: Deadline aanmelden praktijkexamen februari 2019
1-1-2019: Deadline afmeldingen leerlingen rest seizoen 2018-2019
18-1-2019: Theorie-examens A&B
1-2-2019: Deadline aanmeldingen theorielessen voorjaar 2019
8-2-2019: Praktijkexamen blazers (alle niveau’s)
16-2-2019: Praktijkexamen slagwerk (alle niveau’s)
1-3-2019: Aanvang theorieles A&B
2-3-2019: Onder voorbehoud: Play Inn
15-3-2019: SMO Bestuur en Leerlingencoördinatoren overleg
6-4-2019: Onder voorbehoud: SMO Got Talent
15-4-2019: Deadline aanmelden praktijkexamen juni 2019
17-5-2019: Theorie-examen A&B
24-5-2019: Herexamen theorie A&B
7-6-2019: Praktijkexamen blazers (alle niveau’s)
8-6-2019: Praktijkexamen slagwerk (alle niveau’s)
21-6-2019: Reserveavond praktijkexamen blazers
5-7-2019: Diplomering
5-7-2019: SMO Bestuur en Leerlingencoördinatoren overleg