Agenda

Jaarplan SMO seizoen 2020-2021

Update maart 2021: I.v.m. de Corona-crisis,  worden de muzieklessen online gegeven waardoor examens etc. nog niet kunnen worden ingepland. Zodra muzieklessen weer 1-op-1 worden gegeven, zal SMO het jaarplan opstellen met o.a. data voor examens en theorieles.